Broj leta Odlazak Preko Planirano Očekivano Napomena
30.01.2020
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  Croatia AirlinesOU4438 München 07:30 Prijava
  Trade Air d.o.o.C3821 Dubrovnik 12:20
  Croatia AirlinesOU412 Frankfurt 14:40
  Trade Air d.o.o.C3822 Rijeka 15:10
  LaudamotionOE5592 Stuttgart 15:20
  Croatia AirlinesOU380 Rim 16:00
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 16:10
  Croatia AirlinesOU381 Zagreb 19:50
31.01.2020
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  Croatia AirlinesOU4438 München 07:30
  EurowingsEW969 Köln 09:25
  Trade Air d.o.o.C3818 Osijek Pule 12:40
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 12:50
  Croatia AirlinesOU412 Frankfurt 14:40

ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555