Broj leta Odlazak Preko Planirano Očekivano Napomena
25.01.2022
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  Croatia AirlinesOU4438 München 07:40
  Trade AirC3821 Dubrovnik 11:55
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 12:50
  Trade AirC3822 Rijeka 14:35
  Croatia AirlinesOU412 Frankfurt 14:45
  Croatia AirlinesOU380 Rim 16:05
  Croatia AirlinesOU381 Zagreb 19:50
26.01.2022
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  Croatia AirlinesOU4438 München 07:40
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 12:50
  Croatia AirlinesOU412 Frankfurt 14:45
  Croatia AirlinesOU380 Rim 16:05
  Croatia AirlinesOU381 Zagreb 19:50
27.01.2022
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50

ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589