Broj leta Odlazak Preko Planirano Očekivano Napomena
26.03.2017
  OU651 Zagreb 06:15 Prijava
  OU4438 München 07:55 Prijava
  4U969 Köln 08:45
  OU655 Zagreb 12:20
  OU412 Frankfurt 13:00
  OU380 Rim 15:55
  OU381 Zagreb 19:50
27.03.2017
  OU651 Zagreb 06:15
  OU4438 München 07:55
  OU655 Zagreb 12:20
  TDR818 Osijek Pule 12:50
  OU412 Frankfurt 14:45
  OU474 Pariz 15:15
  OU380 Rim 15:55
  LH1717 München 17:05

ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555