Broj leta Za Preko Planirano Očekivano Napomena
18.12.2014
  OU651 Zagreb 06:50
  OU655 Zagreb 13:40
  OU412 Frankfurt 14:40
19.12.2014
  OU651 Zagreb 06:50
  OU4438 Minhen 07:30
  OU655 Zagreb 12:50
  OU412 Frankfurt 14:40
  OU380 Rim 16:00
  OU659 Zagreb 16:20
  OU381 Zagreb 19:50
20.12.2014
  OU651 Zagreb 06:50
  OU655 Zagreb 13:00
  OU412 Frankfurt 14:40
  OU380 Rim 16:00
  LH1717 Minhen 16:20

ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555