Broj leta Odlazak Preko Planirano Očekivano Napomena
04.03.2021
  Croatia AirlinesOU381 Zagreb 19:50
05.03.2021
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  Croatia AirlinesOU4438 München 07:30
  Trade AirC3818 Osijek Pule 12:45
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 12:50
  Croatia AirlinesOU657 Zagreb 15:30
06.03.2021
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  EurowingsEW9961 Düsseldorf 09:55
  Croatia AirlinesOU412 Frankfurt 14:10
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 14:30
07.03.2021
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50

ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555