Broj leta Odlazak Preko Planirano Očekivano Napomena
26.11.2020
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  Trade AirC3821 Dubrovnik 12:20
  Trade AirC3822 Osijek Rijeke 15:10
  Croatia AirlinesOU380 Rim 16:00
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 17:40
  Croatia AirlinesOU381 Zagreb 19:50
27.11.2020
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  Croatia AirlinesOU4438 München 08:05
  Croatia AirlinesOU655 Zagreb 12:40
  Trade AirC3818 Osijek Pule 12:45
  Croatia AirlinesOU657 Zagreb 17:00
28.11.2020
  Croatia AirlinesOU651 Zagreb 06:50
  EurowingsEW9961 Düsseldorf 09:50
  Croatia AirlinesOU412 Frankfurt 14:10
  Croatia AirlinesOU659 Zagreb 14:35

ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555