Broj leta Za Preko Planirano Očekivano Napomena
27.11.2015
  OU651 Zagreb 06:50 Prijava
  OU4438 Minhen 07:25 Prijava
  OU655 Zagreb 12:50
  OU412 Frankfurt 14:40
  OU380 Rim 16:00
  OU659 Zagreb 16:20
  OU381 Zagreb 19:50
28.11.2015
  OU651 Zagreb 06:50
  OU655 Zagreb 13:00
  OU412 Frankfurt 14:40
  OU380 Rim 16:00
  OU381 Zagreb 19:50

ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555