zracna-luka-split-airport home
 

Informacije

Parkiralište Zračne luke Split ima 502 parkirna mjesta:

  • Automobili 348
  • Invalidi 5
  • Autobusi 31
  • Rent-a-Car vozila 118

Cijene parkiranja za automobile i autobuse 

Opis

Cijena (HRK)

Prvih 15 minuta Besplatno
Do 1 sat 10,00 HRK
Od 1 do 2 sata 20,00 HRK
Od 2 od 4 sata 30,00 HRK
Od 4 od 8 sati 40,00 HRK
Od 8 od 24 sata 70,00 HRK
Od 1 od 3 dana 70,00 HRK/dan
Od 4 od 7 dana 65,00 HRK/dan (nakon trećeg dana)
Od 8 od 14 dana 55,00 HRK/dan (nakon sedmog dana)
Svaki dan nakon 14 dana                                50,00 HRK/dan (nakon četrnaestog dana)                          
Mjesečna karta 900,00 HRK
Godišnja karta 6.300,00 HRK
Izgubljena parkirna karta 770,00 HRK
  • PDV je uključen u navedene cijene.
  • Naplata parkiranja obavljati će se po cijeni važećoj na dan izlaska.
  • Za mogući nestanak ili oštećenje vozila ili predmeta, Zračna luka Split ne snosi nikakvu odgovornost.

Način plaćanja:

  • Gotovina (HRK)
  • Plaćanje naknade parkinga izvršiti u putničkoj zgradi (na šalteru blagajne ili jednom od dva automata), a potom vozilom napustiti parkiralište u roku 15 minuta.

Cijene važe od 1. siječnja 2015. godine.

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555