zracna-luka-split-airport home
 

 

Izgubljena i oštećena prtljaga može se prijaviti u Uredu za izgubljenu / nađenu prtljagu.

Telefon: +385 21 203 218 
             
Radno vrijeme Ureda je od 06:00 – 22:00 sata.

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589