zracna-luka-split-airport home
 
MANEVARSKE POVRŠINE
Zemljopisne kordinate
Referentne točke: 43° 32' 20'' N
16° 18' 10'' E
Prag 05: 43° 31' 55'' N
16° 17' 25'' E
Prag 23: 43° 32' 42'' N
16° 18' 49'' E
Položaj referentne točke: 052° / 1275m od praga 05
Uzletno-sletna staza (USS)
Dužina: 2550m
Širina: 45m
Zaustavni put: 250m
Smjer: 052 °/232° (PRAG 05/23)
Površine
USS 05 ASPH PCN 49/R/C/W/T
USS 23 ASPH PCN 49/R/C/W/T
Vozne staze
Širina: 20m
Površina: CONC/ASPH
Nosivost: LCN 90, I=92
Objavljene udaljenosti USS 05 / 23
TORA 2550 / 2550
TODA 2550 / 2550
ASDA 2800 / 2550
LDA 2550 / 2390
Stajanka
Površina: CONC
Nosivost: LCN 80, I=92
ZRAČNI PROSTOR
Prilazna kontrola
Frekvencija: 124,600 MHz
Radno vrijeme: 24 sata
Lokacija antene: 43°34'15'' N 16°24'39'' E
click
Radar
Frekvencija: 120,875 MHz
Radno vrijeme: 24 sata
Lokacija antene:

43°32'15'' N 16°18'18'' E

click
Toranj
Frekvencija: 118,100 MHz
Radno vrijeme: 24 sata
Lokacija antene: 443°32'15'' N 16°18'18'' E
click
Vertikalne granice: 1220 m / 4000 ft
Klasa zračnog prostora: D
Prijelazna visina: 2896 m / 9500 ft
click
Određenje i bočne granice
43° 40' 20'' N 16° 02' 20'' E
43° 41' 36'' N 116° 25' 06'' E
43° 27' 30'' N 116° 15' 50'' E
43° 19' 30'' N &< 16° 15' 50'' E
43° 32' 10'' N 115° 57' 52'' E
do odredišta
OSVIJETLJENJE
Svjetlosna pokazivala kuta prilaženja
Prilaz 05: PAPI
Prilaz 23: PAPI
Dodirno područje: Nema
Os uzletno-sletne staze: Nema
Rub uzletno-sletne staze: Bijela (2550 m)
Kraj uzletno-sletne staze: Crvena
Zaustavni put: Crvena (250 m)
Vozne staze: Plava
Stajanka: Plava
Prilazna svjetla
USS 05 Prilaz: CAT 1 (900 m)
Boja: Zelena
USS 23 Prilaz: : SIAL (350 m)
Boja: Zelena

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589