zracna-luka-split-airport home
 
  
Cjenik temeljnih usluga
 

Novi cjenik Zračne luke Split za temeljne usluge u zračnom prometu možete vidjet ovdje.

Cjenik je u pdf formatu i vrijedi od 01.01.2019.g.

 

Cjenik Zračne luke Split za temeljne usluge u zračnom prometu možete vidjeti ovdje.

Cjenik je u pdf formatu i vrijedi od 01.01.2017.g.

 

Za sve informacije o trenutno važećem cjeniku usluga obratite se Komercijalnoj službi Zračne luke Split  na:
tel: ++385  (0)21 203 339   
tel: ++385  (0)21 203 511

 

 

Centralizirana infrastruktura

 

Zračna luka Split d.o.o. kao operator zračne luke upravlja centraliziranom infrastrukturom koja služi za pružanje usluga prihvata i otpreme prema važećem Pravilniku o pružanju zemaljskih usluga.

 

 pdfOdluka o centraliziranoj infrastrukturi Zračne luke Split

 

Važna obavijest: Prijevoznik potvrđuje da su sve usluge primljene od operatora u Zračnoj luci Split (SPU) prihvaćene sukladno uvjetima IATA SGHA verzije 2013., s posebnim osvrtom na članak 8. o odgovornosti i odšteti.

 

Obavijest autotaksi prijevoznicima

 

Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/2018) Zračna luka Split d.o.o. više ne izdaje propusnice za pristup na autotaksi na Zračnoj luci Split, a one koje su izdane prije stupanja na snagu toga Zakona ne privilegiraju njihove imatelje u pogledu pristupa na predmetno autotaksi stajalište, budući da te propusnice više nemaju nikakvu pravnu snagu.

 

Iskrcaj putnika na autotaksi stajalištu na Zračnoj luci Split omogućen je svim autotaksi prijevoznicima, a ukrcaj putnika na istome dozvoljen je svim autotaksi prijevoznicima kojima je Grad Kaštela izdao dozvolu za autotaksi prijevoz putnika, bez obzira na vrijeme izdavanja spomenute dozvole, pod jednakim uvjetima i bez naknade.

 

Kao prostor za parkiranje, čekanje na pristup autotaksi stajalištu i dogovor o redoslijedu pristupa na autotaksi stajalište, Zračna luka Split d.o.o. omogućila je autotaksi prijevoznicima korištenje parkirališta koje se nalazi na čest. zem. 1469, 1470 i 1471, sve k.o. Kaštel Štafilić, također bez naknade.

 

 

Odluka o određivanju i načinu označavanja prostora za dočekivanje putnika

 

Odluku o određivanju i načinu označavanja prostora za dočekivanje putnika možete vidjeti ovdje.

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555