zracna-luka-split-airport home
 
  
Cjenik temeljnih usluga
 

Novi cjenik Zračne luke Split za temeljne usluge u zračnom prometu možete vidjet ovdje.

Cjenik je u pdf formatu i vrijedi od 1.5.2021.g.

 

Za sve informacije o trenutno važećem cjeniku usluga obratite se Komercijalnoj službi Zračne luke Split  na:
tel: ++385  (0)21 203 339   
tel: ++385  (0)21 203 511

 

 

Centralizirana infrastruktura

 

Zračna luka Split d.o.o. kao operator zračne luke upravlja centraliziranom infrastrukturom koja služi za pružanje usluga prihvata i otpreme prema važećem Pravilniku o pružanju zemaljskih usluga.

 

 pdfOdluka o centraliziranoj infrastrukturi Zračne luke Split

 

Važna obavijest: Prijevoznik potvrđuje da su sve usluge primljene od operatora u Zračnoj luci Split (SPU) prihvaćene sukladno uvjetima IATA SGHA verzije 2013., s posebnim osvrtom na članak 8. o odgovornosti i odšteti.

 

U skladu sa člankom 9. stavkom 3. Pravilnika o pružanju zemaljskih usluga (Narodne novine“ broj 61/15) i zahtjeva Zračne luke Split d.o.o., za ograničenje broja pružatelja zemaljskih usluga, uz prethodno mišljenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je odluku kojom se broj pružatelja zemaljskih usluga na Zračnoj luci Split ograničava na dva (2).

 

Pružanje zemaljskih usluga uređeno je Zakonom o zračnim lukama (NN 78/15, 14/11, 19/98), Zakonom o zračnom prometu (NN br.92/14, 127/13, 54/13, 84/11, 69/09.), Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga (NN br. 61/15.) i Sigurnosnom direktivom CCAA (SD-2010-05). (Svi akti su raspoloživi na službenoj stranici CCAA http://www.ccaa.hr). Zrakoplovne kompanije mogu samostalno obavljati zemaljske usluge u skladu s odredbama navedenih akata. Pružatelji zemaljskih usluga mogu zatražiti od CCAA odobrenje za pružanje zemaljskih usluga u skladu s navedenim aktima.

 

 

Odluka o određivanju i načinu označavanja prostora za dočekivanje putnika

 

Odluku o određivanju i načinu označavanja prostora za dočekivanje putnika možete vidjeti ovdje.

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589