zracna-luka-split-airport home
 

Carinski propisi 

Sve potrebne informacije možete naći na internetskoj stranici  www.carina.hr.

 

 

Carinska regulativa Europske unije

 

Putujete s 10.000€?

Ako putujete s 10.000€ ili više (ili odgovarajućim iznosom u drugim valutama ili sredstvima plaćanja) nema problema, ali molimo vas da to prijavite na carini prije ulaska ili izlaska iz Europske unije. Više...

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589