zracna-luka-split-airport home
Mjera 1.1. – realizirano

 

o Vizija i misija
Opći i posebni ciljevi za slijedeće trogodišnje razdoblje
Osnovne organizacijske vrijednosti
Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama.

 

Mjera 1.2. – realizirano

Etički kodeks zračne luke Split

 

Mjera 1.4. – realizirano

 

o Disciplinski pravilnik za kršenje etičkog ponašanja

 

Mjera 1.5. – realizirano

Izjava o integritetu
Klauzula integriteta

 

Mjera 1.6. – realizirano

 

Katalog informacija:
o Odluka o ustrojavanju Kataloga Informacija
o Katalog informacija

 

Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama u procesu ostvarivanja prava na pristup informacijama
o  Zahtjev za pristup informacijama
 Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacija


Mjera 1.7. – realizirano

 

o Objava informacijavision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555