zracna-luka-split-airport home
 
Mjera 2.1. – realizirano

Službenik za informiranje
Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama

 

Mjera 2.2. – realizirano

Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju Povjernika za etiku

 

Mjera 2.3. – realizirano

 

o Sustav financijskog upravljanja i kontrole

 

Mjera 2.4. - realizirano

 

 Unutarnja revizija

 

 Mjera 2.5. - realizirano

 

Revizorski odbor

 

Mjera 2.7. - realizirano

 

 Sustav prijavljivanja nepravilnosti
 Odluku o imenovanju osobe za nepravilnosti
o Upute o postupanju u slučaju nepravilnosti

 

 

Mjera 2.8. – realizirano

Upitnik za samoocjenjivanje

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555