zracna-luka-split-airport home
 
 Zračna luka Split nabavila je specijalno
vozilo za mjerenje trenja uzletno-sletne staze kojim se vrlo precizno utvrđuje njeno stanje i
spremnost za sigurne operacije slijetanja i uzlijetanja. Mjerenja se obavljaju pri brzini od 95
km/h kako bi se što bolje simulirali uvjeti vožnje zrakoplova, a rezultati su dostupni odmah,
putem e-maila, čime se ubrzava donošenje odluke o otvorenosti zračne luke, o potrebi
korektivnog održavanja kolnika ili skidanja naslaga guma, te o odgovarajućim mjerama za
uklanjanje leda, snijega ili velikih količina vode na stazi.
Specijalno vozilo je najmodernije u svojoj kategoriji, zadovoljava sve standarde
Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, te zahtjevne standarde američkih,
britanskih i švedskih zrakoplovnih vlasti.
U otvorenom postupku javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj, švedska tvrtka ASFT
Industries AB, svjetski lider u proizvodnji opreme za kontinuirano mjerenje trenja. Sredstva
je osigurala zračna luka iz vlastitih izvora.

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589