zracna-luka-split-airport home
 

Prema međunarodnim i domaćim standardima vježba ovakvog opsega se održava svake dvije godine, te čini sastavni dio priprema zračne luke za turističku sezonu.

 

Sudionici vježbe bili su zaposlenici Zračne luke Split, Hrvatske kontrole zračne plovidbe – Podružnica Split, integralnih službi u Zračnoj luci Split, policijski službenici PAP Resnik, eskadrila zračne baze Divulje, vatrogasne snage DVD-a iz Kaštela i Trogira, DUZS – Područni ured Split, Državna interventna postrojba, Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Kaštela, Zavod za hitnu medicinu SDŽ.

 

Pokazna vježba prikazala je izvanredni događaj – "Nesreću zrakoplova u zračnoj luci". Prema scenariju vježbe, zbog izrazito loših meteoroloških uvjeta došlo je do pada komercijalnog putničkog zrakoplova. Zrakoplov se razdvojio na više dijelova, istjecalo je gorivo, došlo je do požara i stradavanja putnika. Odmah po dojavi, vatrogasna postrojba Zračne luke Split je reagirala, te je po dolasku na mjesto nesreće započela gašenje i spašavanje. Uspostavljeno je operativno zapovjedništvo koje je rukovodilo svim aktivnostima na mjestu nesreće. Čim su osigurani odgovarajući uvjeti, započelo je izvlačenje i zbrinjavanje stradalih. Formirani su sabirni centri. Pristigle vanjske snage su se aktivirale po potrebi.

 

Svi sudionici vježbe pokazali su visok stupanj spremnosti za slučaj izvanrednog događaja u zračnoj luci. Sudionici su postupali sukladno propisanim procedurama iz Emergency plana, koordinacija s vanjskim snagama i institucijama je jako dobro funkcionirala, organizacija i provedba vježbe je bila uzorna. Stoga se vježba u cijelosti može ocijeniti uspješnom.

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589