zracna-luka-split-airport home
 

 

S obzirom na povećani intezitet prometa koji se očekuje u ljetnoj sezoni te radove na proširenju putničkog terinala, Zračna luka Split nije u mogućnosti prihvatiti organizirane posjete. Stoga molimo sve zainteresirane (škole, vrtiće, agencije,...), da planiraju takve posjete do 15.04.2019, te ponovno od 01.10.2019.god kad ćemo ih primiti sa zadovoljstvom.
 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589