zracna-luka-split-airport home
 

 

Sukladno Naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti AS0-2020-002 od 05.03.2020.g. Zračna luka Split osigurala je pružanje usluge dezinfekcije zrakoplova u skladu s Postupcima pranja, čišćenja i dezinfekcije zrakoplova objavljenim na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


Ovlašteni pružatelj usluge dezinfekcije zrakoplova je tvrtka CIAN d.o.o., Varaždinska 51, 21000 Split.

 

Kontakt:

 

Šef prometa u smjeni
Tel: ++385 (0)21 203 231 
Fax: ++385 (0)21 203 410 
station.manager@split-airport.hr

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589