zracna-luka-split-airport home
 

 

Poštovani putnici,

 

Tijekom boravka na aerodromu preporučene su slijedeće mjere:

 

· Upotreba maske za lice

· Održavanje socijalne distance od najmanje 1.5 m

· Održavanje higijene prema uputama prikazanim na plakatima koji su postavljeni na aerodromu

· Upotreba dezinfekcijskih sredstava koji su dostupni u javnim prostorima na aerodromu

· Ograničavanje izravnog kontakta s drugim osobama

 

 

 

Više informacija o uvjetima putovanja možete pronaći na slijedećim poveznicama:

 

· Ministarstvo unutarnjih poslova

https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

 

· Koronavirus.hr

https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/o-putovanju/idete-na-put-sve-informacije-na-jednom-mjestu/22

 

· IATA – International Air Transport Association (Međunarodna udruga za zračni prijevoz)

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

 

 

Više informacija o preporukama za putnike možete pronaći na slijedećim poveznicama:

 

· Hrvatski zavod za javno zdravstvo

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

 

· ACI – Airports Council International (Međunarodno vijeće zračnih luka)

https://aci.aero/about-aci/priorities/health/covid-19/

 

·EASA – European Union Aviation Safety Agency (Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa)

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easaecdc-process-passengers?utm_medium=email&utm_campaign=EASA+COVID-19+Guidance&utm_content=EASA+COVID-19+Guidance+CID_75c51a6abdeabc7cf4946cb1e0a92bda&utm_source=Campaign+monitor&utm_term=download

 

· WHO – World Health Organization (Svjetska zdravstvena organizacija)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 


Želimo vam siguran i ugodan let!


Zračna luka Split

 

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589