zracna-luka-split-airport home
 

 

Iskrcaj putnika na Zračnoj luci Split omogućen je svim autotaksi prijevoznicima, a ukrcaj
putnika dozvoljen je na autotaksi stajalištu svim autotaksi prijevoznicima koji posjeduju važeću
dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza putnika izdanu od Grada Kaštela, svima pod
jednakim uvjetima i bez naknade.

 

Autotaksi stajalište sa šest označenih stajališnih mjesta nalazi se neposredno do ulaza/izlaza
putničkog terminala Zračne luke Split.

 

Zračna luka Split d.o.o. osigurala je autotaksi prijevoznicima korištenje parkirališta, koje se
nalazi na čest. zem. 1469, 1470 i 1471, sve k.o. Kaštel Štafilić, za čekanje na pristup autotaksi
stajalištu i redoslijed pristupa autotaksi stajalištu.

 

Zračna luka Split d.o.o.

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589