zracna-luka-split-airport home
 

 

Od 01. siječnja 2022. godine Zračna luka Split d.o.o. počinje s naplatom usluga korištenja Južnog parkirališta (južno od Ceste dr. Franje Tuđmana, a zapadno od Puta Divulja).

 

Stoga vas molimo da najkasnije do 31. prosinca 2021. uklonite sva svoja vozila s Južnog parkirališta. U protivnom će se prilikom izlaska s parkirališta za svako vozilo obračunati naknada za gubitak parkirališne karte sukladno Cjeniku korištenja usluga parkirališta Zračne luke Split d.o.o.

 

Ova obavijest ne odnosi se na vozila koja se nalaze isključivo na parkirališnim mjestima koja koriste društva koja pružaju usluge iznajmljivanja vozila (Rent a Car), na temelju Ugovora o zakupu sa Zračnom lukom Split d.o.o.

 

 

 

duty free live cam



ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589