zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Automatska vrata za prolaz putnika

 

Broj nabave: 04-2/19
Datum objave: 21.01.2019.
Rok: 08.02.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o nadmetanju 2019 Automatska vrata za prolaz putnika
DON 2019 Automatska vrata za prolaz putnika
2019 Automatska vrata za prolaz putnika Tehnička spec.
2019 Automatska vrata za prolaz putnika Troškovnik
2019 Automatska vrata za prolaz putnika Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o dodjeli ugovora 2019 Autom. vrata za prolaz putnika
Odluka o odabiru 2019 Autom. vrata za prolaz putnika

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555