zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Namještaj za poslovne salone

 

Broj nabave: 04-31/19
Datum objave: 25.1.2019.
Rok: 08.03.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Namještaj za poslovne salone
Troškovnik 2019 Namještaj za poslovne salone
Tehnička spec. 2019 Namještaj za poslovne salone
Obavijest o nadmetanju 2019 Namještaj za poslovne salone
2019 Namještaj za poslovne salone Zapisnik o javnom otvarnju ponuda
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2019 Namještaj za poslovne salone
Odluka o odabiru 2019 Namještaj za poslovne salone

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555