zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Viličari

 

Broj nabave: 04-15/19
Datum objave: 11.2.2019.
Rok: 01.03.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Viličari
Troškovnik 2019 Viličari
Tehnička specifikacija 2019 Viličari
Objašnjenje br. 1 2019 Viličari
Objašnjenje br.2 2019 Viličari
Obavijest o nadmetanju 2019 Viličari
2019 Viličari Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru 2019 Viličari
Obavijest o sklopljenom ugovoru - 2019 Viličari

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555