zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Prijenosni ručni uređaji

 

Broj nabave: 04-4/19
Datum objave: 11.2.2019.
Rok: 05.03.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Prijenosni ručni uređaji
Troškovnik 2019 Prijenosni ručni uređaji
Tehnička specifikacija Prijenosni ručni uređaji
Objašnjenje - Izmjena br.1 2019 Prijenosni ručni uređaji
Obavijest o nadmetanju 2019 Prijenosni ručni uređaji
2019 Prijenosni ručni uređaji Odluka o odabiru
2019 Prijenosni ručni uređaji Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o sklopljenim ugovorima

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555