zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Informatička oprema

 

Broj nabave: 04-3/19
Datum objave: 12.2.2019.
Rok: 05.03.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Informatička oprema
Troškovnik 2019 Informatička oprema
Tehnička specifikacija 2019 Informatička oprema
Izmjena br.1 Informatička oprema
Obavijest o nadmetanju 2019 Informatička oprema
2019 Informatička oprema Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru 2019 Inf. oprema
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2019 Informatička oprema

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555