zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Usluge medicinske sestre

 

Broj nabave: 04-36/19
Datum objave: 23.4.2019.
Rok: 07.05.2019
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Usluge medicinske sestre
2019 Troškovnik 2019 Usluge medicinske sestre
2019 Obavijest o nadmetanju 2019 Usluge medicinske sestre
Zapisnik o otvaranju ponuda 2019 Usluge med. sestre
Odluka o odabiru 2019 Usluge med. sestre
2019 Usluge medicinske sestre Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555