zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Usluge liječnika opće medicine

 

Broj nabave: 04-37/19
Datum objave: 23.4.2019.
Rok: 08.05.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DON 2019 Usluge liječnika opće medicine
2019 Troškovnik 2019 Usluge liječnika opće medicine
2019 Obavijest o nadmetanju 2019 Usluge liječnika opće medicine
Zapisnik o otvaranju ponuda 2019 usluge liječnika
Odluka o odabiru 2019 Usluge liječnika
2019 Usluge liječnika opće medicine Obavijest o dodjeli ugovora

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555