zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2019 Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija visoko dostupnog poslužiteljskog sustava za podršku programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta

 

Broj nabave: 04-38/19
Datum objave: 1.7.2019.
Rok: 23.07.2019.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2019 Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija visoko dostupnog poslužiteljskog sustava za podršku programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta
DON Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija programskog sustava za PO
Troškovnik Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija programskog sustava za PO
Tehnička spec. Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija programskog sustava za PO
Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija programskog sustava za PO Odluka o odabiru
Zapisnik o javno otvaranju ponuda Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija programskog sustava za PO
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2019 Isporuka, instalacija, konfiguracija i integracija programa za PO

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555