zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

Podrska i odrzavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe Airport Software

 

Broj nabave: 04-01/15
Datum objave: 14.1.2015.
Rok: 03.02.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Podrska i odrzavanje AS
Dokumentacija za nadmetanje Podrska i odrzavanje AS
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Odluka o odabiru
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Podrska i odrzavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe Airport Software

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

vizija i misija historyZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555