zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Strojni rezervni dijelovi

 

Broj nabave: 04-35/15
Datum objave: 20.10.2015.
Rok: 29.09.2015
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje - Strojni rezervni dijelovi
Strojni rezervni dijelovi - Troskovnik
DZN
Objasnjenje br 1
2015 Strojni rezervni dijelovi Odluka o odabiru
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2015 Strojni rezervni dijelovi
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015 Strojni rezervni dijelovi

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555