zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Službena odjeća

 

Broj nabave: 06-37/15
Datum objave: 16.11.2015.
Rok: 04.12.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN 2015 Sluzbena odjeca
EOJN Poziv na nadmetanje Sluzbena odjeca
Troskovnik 2015 Sluzbena odjeca
Tehnicka specifikacija 2015 Sluzbena odjeca
Sluzbena odjeca 2015 Objasnjenje Izmjena br. 1
EOJN Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku 2015 Službena odjeća
Objašnjenje br 2 2015 Službena odjeća
Objašnjenje br.3 2015 Službena odjeća
2015 službena odjeca EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru
2015 Službena odjeća Odluka o odabiru
2015 Službena odjeća Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555