zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada)

 

Broj nabave: 04-36/15
Datum objave: 3.12.2015.
Rok: 23.12.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada) DZN
2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada) Poziv na nadmetanje
2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada) Tehnicka specifikacija
2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada) Troskovnik
Obavijest o sklopljenom ugovoru 2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada)
2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada) Obavijest o sklopljenom ugovoru
2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada) Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2015 Automatski jednosmjerni prolazi (4 komada) Odluka o odabiru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555