zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2017 Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom

 

Broj nabave: 04-9/16
Datum objave: 30.1.2017.
Rok: 11.04.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom
Objašnjenje br. 1. Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom
Objašnjenje br. 2 Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom
Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom Tehnički opis
Poziv na nadmetanje Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

vizija i misija historyZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555