zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

 

Broj nabave: 06-4/17
Datum objave: 29.6.2017.
Rok: 19.7.2017.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun DON
Troskovnik 2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
ESPD obrazac 2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Obavijest o nadmetanju 2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Objašnjenje Izmjena1 2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun objasnjenje Izmjena br. 2
Odluka o odabiru 2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o dodjeli ugovora 2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555