zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u ZLS

 

Broj nabave: 04-19/17
Datum objave: 17.10.2017.
Rok:
Status: Izvješće o savjetovanju

 

Popis dokumenata

 

Izvješće - usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u ZLS

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

vizija i misija historyZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555