zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

SAVJETOVANJE Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-2/18
Datum objave: 13.1.2018.
Rok: 18.1.2018.
Status: Savjetovanje

 

Popis dokumenata

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555