zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu

 

Broj nabave: 04-32/18
Datum objave: 30.4.2018.
Rok: 22.5.2018.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu DON
2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu troškovnik
2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu ESPD
2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu Tehnička specifikacija
2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu Obavijest o nadmetanju
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu
Odluka o odabiru 2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu
Obavijest o dodjeli ugovora 2018 Informatička oprema za prihvat i otpremu putnika u zračnom prijevozu

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

vizija i misija historyZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555