zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Aris Business Publisher

 

Broj nabave: 04-70/12
Datum objave: 20.12.2012.
Rok: 15.01.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Objava nadmetanja - EOJN- Aris
Dokumentacija za nadmetanje - Aris
ARIS - Dopuna - Izmjena br.1
Objava sklopljenog ugovora - ARIS
Odluka o odabiru -ARIS
ARIS- Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555