zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje

 

Broj nabave: 04-11/13
Datum objave: 27.2.2013.
Rok: 09.04.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje --Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
Dokumentacija za nadmetanje --Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
Obavijest o sklopljenim ugovorimaUsluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
Odluka o odabiru Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555