zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Odrzavanje IER periferne opreme

 

Broj nabave: 04-15/13
Datum objave: 14.3.2013.
Rok: 04.04.2013.
Status: Poništeno

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje - Odrzavanje IER periferne opreme
Dokumentacija za nadmetanje - Odrzavanje IER periferne opreme
Odrzavanje IER periferne opreme Odluka o ponistenju
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Odrzavanje IER periferne opreme

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555