zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja 2013

 

Broj nabave: 02-23/13
Datum objave: 7.10.2013.
Rok: 28.10.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja
Prilog V Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja
Obavijest o sklopljenom ugovoru Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja 2013
Poziv na nadmetanje Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja 2013
Odluka o odabiru Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja 2013
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555