zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Osiguranje odgovornosti od obavljanja djelatnosti 2013

 

Broj nabave: 02-24/13
Datum objave: 7.10.2013.
Rok: 28.10.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanjeOsiguranje odgovornosti od obavljanja djelatnosti
Prilog V Tehnicka specifikacija Osiguranje odgovornosti od obavljanja djelatnosti
Dodatna informacija br 1Osiguranje odgovornosti od obavljanja djelatnosti 2013
Dodatna informacija br 2Osiguranje odgovornosti od obavljanja djelatnosti 2013
Obavijest o sklopljenom ugovoru Osiguranje odgovornosti od obavljanja djelatnosti 2013
Poziv na nadmetanje Osiguranje odgovornosti od obavljanja djelatnosti 2013
Odluka o odabiru Usluge osiguranja automobilske odgovornosti i kasko osiguranja
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Osiguranje odgov. od obavljanja djelat.

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555