zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Kombi vozilo

 

Broj nabave: 04-8/14
Datum objave: 21.7.2014.
Rok: 08.08.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Kombi vozilo
Dokumentacija za nadmetanje Kombi vozilo
Prilog VI Tehnicka specifikacija Kombi vozilo
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Kombi vozilo
Odluka o odabiru - Kombi vozilo
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Kombi vozilo

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 vision and mission history


SPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555