zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Usluge fizičko tehničke zaštite

 

Broj nabave: 04-12/14
Datum objave: 28.11.2014.
Rok: 16.12.2014.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge fizičko tehničke zaštite
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Obavijest o sklopljenom ugovoru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555