zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Ambulift vozilo

 

Broj nabave: 04-15/15
Datum objave: 4.2.2015.
Rok: 24.02.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Ambulift vozilo
Dokumentacija za nadmetanje Ambulift vozilo
Tehnička specifikacija Ambulift vozilo
EOJN Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku Ambulift vozilo
Izmjena dokumentacije za nadmetanje br. 1 Ambulift vozilo
Objašnjenje br. 1 Ambulift vozilo (komplet)
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Ambulift vozilo
Odluka o odabiru Ambulift vozilo (komplet)
Zapisnik o javnom otvaranja ponuda Ambulift vozilo

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555