zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Automatska vrata

 

Broj nabave: 04-18/15
Datum objave: 6.2.2015.
Rok: 26.02.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje - Automatska vrata
Dokumentacija za nadmetanje
EOJN Obavijest o sklopljenom ugovoru Automatska vrata
Odluka o odabiru Automatska vrata
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Automatska vrata

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555