zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun

 

Broj nabave: 06-2/15
Datum objave: 17.3.2015.
Rok: 22.04.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje 2015 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Prilog VI - troškovnik - tehnička specifikacija 2015 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
EOJN Obavijest o dodatnim, informacijama, poništenju ili ispravku postupka 2015 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Objašnjenje - Izmjena br. 1 2015 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
Objašnjenje br. 2 2015 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima Papirnata sanitarna konfekcija i tekući papir
Odluka o odabiru papirnata sanitarna konfekcija i tekuci sapun
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Papirnata snit. konf. i tek. sapun

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555