zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Usluge prijevoza

 

Broj nabave: 04-4/15
Datum objave: 10.4.2015.
Rok: 20.05.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje Usluge prijevoza
DZN Usluge prijevoza
Troskovnik Usluge prijevoza
Izmjena br 1 Usluge prijevoza 2015
Usluge prijevoza Obavijest o sklopljenom ugovoru
Odluka o odabiru 2015 Usluge prijevoza
2015 Usluge prijevoza Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555