zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Potrošni elektromaterijal

 

Broj nabave: 04-33/15
Datum objave: 17.4.2015.
Rok: 07.05.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN Potrošni elektromaterijal 2015
Troškovnik Prilog VI Potrošni elektromaterijal
Poziv na nadmetanje Potrošni elektromaterijal 2015
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima
Odluka o odabiru Potrosni elektromaterijal
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Potrošni elektromaterijal

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555