zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Nabava vozila

 

Broj nabave: 04-23/15
Datum objave: 29.5.2015.
Rok: 18.6.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

DZN Nabava vozila
Prilog VII Tehnicka specifikacija Nabava vozila
Poziv na nadmetanje Nabava vozila
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima Nabava vozila
Odluka o odabiru Nabava vozila
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Nabava vozila

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555