zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Uredaj za detekciju eksploziva 2 komada

 

Broj nabave: 04-34/15
Datum objave: 25.8.2015.
Rok: 15.09.2015
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje -Uredaj za detekciju eksploziva
Uredaj za detekciju eksploziva Prilog VI-Tehnika specifikacija
Uredaj za detekciju eksploziva Trokovnik - Prilog VII
DZN Uredaj za detekciju eksploziva
Pojašnjenje br. 1 Uređaj za detekciju eksploziva (2 kom)
Pojašnjenje br. 2 Uređaj za detekciju eksploziva (2 kom)
2015 Uredaj za detekciju eksploziva Odluka o odabiru
EOJN Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015 Uredaj za detekciju eksploziva 2 komada
2015 Uredaj za detekciju eksploziva 2 komada Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555