zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Zastitna radna odjeca i obuca

 

Broj nabave: 06-3/15
Datum objave: 20.10.2015.
Rok: 03.12.2015
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

Poziv na nadmetanje - Zastitna radna odjeca i obuca
Troskovnik Zastitna radna odjeca i obuca 2015
DZN Zastitna radna odjeca i obuca 2015
Tehnicka specifikacija 2015
Objasnjenje Izmjena br 1 Zastitna radna odjeca i obuca 2015
EOJN Obavijest o dodatnim informacijama Zastitna radna odjeeca i obuca
2015 Zastitna radna odjeca i obuca Obavijest o sklopljenom ugovoru
2015 Zastitna radna odjeca i obuca Odluka o odabiru
2015 Zastitna radna odjeca i obuca Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555