zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split

 

Broj nabave: 04-8/15
Datum objave: 12.11.2015.
Rok: 22.12.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2015 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split Poziv na nadmetanje
DZN 2015 Usluga ispomoci ciscenja zrakoplova i dijela objekata u Zracnoj luci Split
2015 Usluga ispomoci ciscenja zrakoplova i dijela objekata u Zracnoj luci Split Troskovnik Prilog VII
Objasnjenje br 1 2015 Usluga ispomoci ciscenja zrakoplova i dijela objekata u ZLS
2015 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split Obavijest o sklopljenom ugovoru
2015 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split Odluka odabiru
2015 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555