zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

2015 Usluge fizičko tehničke zaštite

 

Broj nabave: 04-5/15
Datum objave: 12.11.2015.
Rok: 27.11.2015.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

2015 Usluge fizicko tehnicke zastite Zahtjev za prikupljanje ponuda
2015 Usluge FTZ Obavijest o sklopljenom ugovoru
2015 Usluge FTZ Odluka o odabiru

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555